APA Citation

Gasymov, L. D.(2019). Degradatsionnyye protsessy pochv lenkoranskoy nizmennosti Azerbaydzhanskoy Respubliki. Bulleten' nauki i praktiki = Bulletin of Science and Practice, Vol. 5(no. 1), p.172-176. doi:10.5281/zenodo.2539643

Chicago Style Citation

Gasymov, L. D. "Degradatsionnyye Protsessy Pochv Lenkoranskoy Nizmennosti Azerbaydzhanskoy Respubliki." Bulleten' Nauki I Praktiki = Bulletin of Science and Practice Vol. 5, no. no. 1 (2019): p.172-176. doi:10.5281/zenodo.2539643

MLA Citation

Gasymov, L. D. "Degradatsionnyye Protsessy Pochv Lenkoranskoy Nizmennosti Azerbaydzhanskoy Respubliki." Bulleten' Nauki I Praktiki = Bulletin of Science and Practice Vol. 5.no. 1 (2019): p.172-176. doi:10.5281/zenodo.2539643

Warning: These citations may not always be 100% accurate.