Zheng Wei

Zheng Wei () (born June 13, 1981 in Qingdao) is a Chinese football player. Provided by Wikipedia